Hydraulika

PNEUMATIKA, HYDRAULIKA, ELEKTRICKÉ POHONY A ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Společnost Sarond s.r.o. rozšiřuje obchodní sortiment o průmyslové hydraulické a pneumatické prvky, agregáty, elektrické pohony a řídicí systémy. Od 1.ledna 2011 se stáváme novým obchodním partnerem společnosti Bosch Rexroth, spol. s. r.o. pro oblast západních Čech.

Firma Bosch Rexroth je čelním světovým výrobcem komponentů a systémů potřebných pro realizaci řízených pohonů od mechanických zařízení přes hydrauliku a pneumatiku až po elektronické řídicí systémy.

Firma Bosch Rexroth je, na základě své filozofie The Drive & Control Company, silným a spolehlivým partnerem a dodavatelem komponentů a systémů pro zajištění přesného a dynamického pohybu pro velmi široké spektrum výrobců strojů a zařízení ve všech průmyslových oblastech. Společnosti, které chtějí být se svými produkty úspěšné na světovém trhu, naleznou v nabídkovém programu firmy Bosch Rexroth vždy vhodné komponenty a systémy pro optimální řešení stanovených úkolů a bezpečné dosažení parametrových a kvalitativních cílů. Pro své komponenty a systémy nabízí Bosch Rexroth rovněž celosvětově fungující program servisní a poradenské podpory. To vše otevírá celosvětově nové možnosti pro výrobce strojů a zařízení ve všech současných aplikačních oblastech.

Hydraulics - Průmyslové a mobilní hydraulické systémy
Electric Drives and Controls - Elektrické pohony a řídicí systémy
Linear Motion and Assembly Technologies - Lineární a montážní technika
Pneumatics - Pneumatické systémy
Service – Servis

 PŘEHLED PRODUKTŮ BOSCH REXROTH

nahoru